Välkommen till Cuwab Verkstads AB

En komplett personbils- och lastbilsverkstad med bl.a. 10 st verkstadsplatser, bromsprovare, smedja, slang-/hydraulverkstad, reservdels-butik, tvätthall och full ackreditering.

Verkstaden har en bred kompetensbas, i första hand när det gäller alla i Sverige förekommande lastbilstillverkare - men vi utför även arbeten på personbilar.

 

 

  Cuwab är ackrediterade av SWEDAC för att göra följande kvalificerade verkstadsarbeten:
  • Egna kontroller ~ reparation av fel/anmärkningar från Svensk Bilprovning och efter åtgärd får vi "släcka tvåor".
  • Analoga och digitala färdskrivare ~ vi installerar och besiktigar färdskrivare, dvs vi plomberar dem efter utfört arbete.
  • Hastighetsregulatorer ~ vi utför installation, reparation och ändring. 

Nyheter från wiklunds.se

Fler nyheter från wiklunds.se