Hitta till oss

Cuwab Verkstads finns på Gullivervägen 3 i Kallhäll (Järfälla). 

WGS84
59°27'9.4"N 17°49'40.1"E

WGS84 DDM
59°27.156'N 17°49.668'E

WGS84 decimal (lat, lon)
59.452599, 17.827796

RT90
6594199, 1614712

SWEREF99 TM
6593859, 660295

Cuwab är ackrediterade av SWEDAC för att göra följande kvalificerade verkstadsarbeten:

Egna kontroller: Reparation av fel/anmärkningar från Svensk Bilprovning och efter åtgärd får vi "släcka tvåor".

Analoga och digitala färdskrivare: Vi installerar och besiktigar färdskrivare, dvs vi plomberar dem efter utfört arbete.

Hastighetsregulatorer: vi utför installation, reparation och ändring.