Intyg om sekretess

Vi behandlar information om kunder med sekretess.

När det krävs enligt lag får Cuwab Verkstads AB frisläppa konfidentiell information.

Uppdragsgivaren meddelas om vilken information som lämnas om inte myndigheten ålägger oss med sekretess.