Intyg om sekretess

Vi behandlar information om kunder med sekretess.

När det krävs enligt lag får Cuwab Verkstads AB frisläppa konfidentiell information.

Uppdragsgivaren meddelas om vilken information som lämnas om inte myndigheten ålägger oss med sekretess.

Cuwab är ackrediterade av SWEDAC för att göra följande kvalificerade verkstadsarbeten:

Egna kontroller: Reparation av fel/anmärkningar från Svensk Bilprovning och efter åtgärd får vi "släcka tvåor".

Analoga och digitala färdskrivare: Vi installerar och besiktigar färdskrivare, dvs vi plomberar dem efter utfört arbete.

Hastighetsregulatorer: vi utför installation, reparation och ändring.