Personal

 Namn Funktion Telefon E-post
Sandro Romangnoli Kundmottagare +46(0)8-505 956 30 saro@cuwab.se 
Jesper Olsson Kundmottagare +46(0)8-505 956 30
jeppe@cuwab.se
Allan Madsen  Reservdelsansvarig +46(0)8-505 956 30
allan@cuwab.se
Jesper Gissberg Stråth Reservdelar +46(0)8-505 956 30
js@cuwab.se
Malin Engstedt  Ekonomi +46(0)8-505 956 07 malin@cuwab.se
       

 

Jourtelefon: +46(0)70-585 33 44

Cuwab är ackrediterade av SWEDAC för att göra följande kvalificerade verkstadsarbeten:

Egna kontroller: Reparation av fel/anmärkningar från Svensk Bilprovning och efter åtgärd får vi "släcka tvåor".

Analoga och digitala färdskrivare: Vi installerar och besiktigar färdskrivare, dvs vi plomberar dem efter utfört arbete.

Hastighetsregulatorer: vi utför installation, reparation och ändring.